شاخص داوجونز پس از یک اصلاح صعودی میان مدت به محدوده مقاومتی حاصل از مقاومت ماژور

شاخص داوجونز پس از یک اصلاح صعودی میان مدت به محدوده مقاومتی حاصل از مقاومت ماژور 31912 و همچنین ابر کوموی روزانه رسیده، در مجموع تشکیل PRZ داده اند. از نظر تکنیکالی، در ادامه واکنش شاخص به این محدوده برگشتی، تعیین کننده خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.