شاخص نزدک پس از اصلاح و نزول چند روزه، از میانه هفته گذشته به موج صعودی بازگشته و در کوتاه مدت و میان مدت

شاخص نزدک پس از اصلاح و نزول چند روزه، از میانه هفته گذشته به موج صعودی بازگشته و در کوتاه مدت و میان مدت احتمال صعود شاخص تقویت شده است. در ادامه واکنش به محدوده بالایی ابر کوموی روزانه تعیین کننده است. شاخص داوجونز نیز در ادامه موج صعودی به میانگین 34 روزه رسیده و واکنش به این محدوده با اهمیت خواهد بود.

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در محدوده مقاومتی 90 دلار برای هر بشکه در نوسان است و نتوانسته با اعتبار به بالای کانال 90 دلاری عبور کند و در کوتاه مدت الگوی رنج تشکیل داده است. احتمال اول عبور صعودی از این محدوده و ادامه روند میان مدت در بالای کانال 90 دلاری خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.