شاخص نزدک پس از عبور از مقاومت و سقف 9 ماهه در محدوده 13300 واحدی، نسبت به آن پولبک کوتاه مدت داشته و با پایان پولبک به موج صعودی

شاخص نزدک پس از عبور از مقاومت و سقف 9 ماهه در محدوده 13300 واحدی، نسبت به آن پولبک کوتاه مدت داشته و با پایان پولبک به موج صعودی بازگشته است. سطح ریسک پذیری در بازار های سهام بویژه در صنایع فن آوری و ارتباطات افزایش داشته و شاخص های سهام از جمله نزدک، داوجونز و S&P500 با افزایش همراه بوده اند. از نظر تکنیکالی، شاخص نزدک با عبور از مقاومت 13300 واحدی، احتمال افزایش میان مدت را تقویت کرده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.