شاخص های سهام و بازار های مالی همچنان در میانه روند صعودی در حرکت هستند و بعد از ایجاد یک موج صعودی، در کوتاه مدت در شرایط اصلاح زمانی و عددی قرار دارند، اما با توجه به کاهش سطح ریسک گریزی، احتمال اول در میان مدت

شاخص های سهام و بازار های مالی همچنان در میانه روند صعودی در حرکت هستند و بعد از ایجاد یک موج صعودی، در کوتاه مدت در شرایط اصلاح زمانی و عددی قرار دارند، اما با توجه به کاهش سطح ریسک گریزی، احتمال اول در میان مدت، برگشت به روند صعودی با پایان اصلاح کوتاه مدت خواهد بود. ضمن اینکه فردا جمعه، شاخص های اشتغال NFP و بیکاری آمریکا اعلام می شود، که می تواند بر روند قیمت های سهام و در نتیجه شاخص های بازار های مالی آمریکا، از جمله داوجونز، نزدک و S&P500 تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.