طلا، با کاهش تقاضا برای دلار، و در واکنش به خط روند میان مدت

طلا،

با کاهش تقاضا برای دلار، و در واکنش به خط روند میان مدت صعودی،  قیمت دوباره به موج صعودی بازگشته و در حال حاضر به محدوده ماژور مقاومتی 1325 دلاری رسیده است که در ده ماه اخیر قیمت نتوانسته از این مقاومت عبور کند. در صورت عبور قیمت از این محدوده سطوح مقاومتی تاریخی مهمی در پیش روی قیمت است که از مهمترین سطوح سطح 1375 دلاری است که در 5 سال اخیر معاملات طلا در زیر این محدوده قیمت انجام شده و یک مقاومت تاریخی با اهمیت محسوب می شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.