طلا، در شرایطی که بازار در انتظار نتایج مذاکرات تجاری میان آمریکا

طلا،

در شرایطی که بازار در انتظار نتایج مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین است، قیمت طلا در شرایط اصلاحی و رنج قرار گرفته و در ابر کوموی میان مدت تایم فریم چهارساعته رنج شده است و خروج قیمت در هر جهت می تواند در تعیین روند میان مدت قیمت با اهمیت باشد. قیمت در حال حاضر در نزدیکی خط روند میان مدت صعودی قرار دارد و احتمال اول ادامه روند صعودی در میان مدت خواهد بود. اخبار امروز از شاخص تورمی قیمت مصرف کننده آمریکا نیز بر روند کوتاه مدت و میان مدت قیمت تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.