قیمت در ادامه روند میان مدت نزولی به سطح حمایتی با اهمیت و ماژور 1236 دلاری رسیده و

در نمودار طلا،  قیمت در ادامه روند میان مدت نزولی به سطح حمایتی با اهمیت و ماژور 1236 دلاری رسیده و با توجه به اهمیت این سطح با افزایش تسویه و تقاضا مواجه شده و اصلاح برگشتی داشته است که می تواند در کوتاه مدت نیز ادامه داشته باشد و حتی موجب اصلاحی میان مدت در قیمت طلا گردد. اما در بلند مدت احتمال اول همچنان نزول بیشتر قیمت خواهد بود. در حال حاضر قیمت در ادامه اصلاح به PRZ حاصل از میانگین میان مدت 55 و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده دارای اهمیت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.