قیمت در میانه روند نزولی بلند مدت و میان مدت خود، در شرایط اصلاحی و

قیمت در میانه روند نزولی بلند مدت و میان مدت خود، در شرایط اصلاحی و صعودی در حرکت است. در میان مدت قیمت به محدوده سطح بالای چنگال اندروز و همچنین ابر کومو و میانگین 200 در تایم فریم چهارساعته نزدیک شده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت برگشتی تعیین کننده است. با توجه به روند قیمت احتمال اول واکنش برگشتی به این محدوده و بازگشت به موج نزولی در میان مدت خواهد بود. در بلند مدت نیز قیمت در شرایط اصلاحی به میانگین 34 روزه خود رسیده و احتمال پایان اصلاح میان مدت در این محدوده و بازگشت به موج نزولی وجود دارد. در کوتاه مدت اما قیمت بتازگی سطوح مقاومتی میانگین و ابر کومو در تایم فریم سی دقیقه را شکسته و احتمال اول در کوتاه مدت ادامه موج صعودی خواهد بود. قیمت در کوتاه مدت سطح اصلاح فیبو ناچی 61.8 موج ماژور کوتاه مدت را در برابر خود می بیند. این سطح در محدوده قیمتی 0.7438 قرار دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.