قیمت در میان مدت به سطح با اهمیتی حاصل از خط روند صعودی میان مدت، ابر کومو و

قیمت در میان مدت به سطح با اهمیتی حاصل از خط روند صعودی میان مدت، ابر کومو و میانگین 200 در تایم فریم چهارساعته رسیده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. در صورت عبور معتبر قیمت از این محدوده، احتمال نزول میان مدت قیمت تا 1.3 افزایش می یابد. در بلند مدت اما این روند نزولی میان مدت بخشی از اصلاح قیمتی بلند مدت است و در حال حاضر قیمت به میانگین 34 روزه و سطح 23.6 اصلاح فیبوناچی موج ماژور قبلی خود رسیده است و همچنان نیز احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. اما روند بلند مدت قیمت صعودی است و انتظار بازگشت به موج صعودی با پایان اصلاح میان مدت وجود دارد. در کوتاه مدت قیمت سطوح حمایتی میانگین و ابر را در تایم فریم سی دقیقه شکسته و در حال اصلاح و پولبک می باشد. احتمال اول در کوتاه مدت ادامه موج نزولی خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.