قیمت طلا در ادامه روند نزولی به محدوده حمایتی مهمی رسیده است. 1236 دلار کمترین قیمت

قیمت طلا در ادامه روند نزولی به محدوده حمایتی مهمی رسیده است. 1236 دلار کمترین قیمت در یکسال اخیر و کف ماژور محسوب میگردد و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. انتظار می رود در کوتاه مدت و حتی میان مدت واکنش برگشتی نسبت به این قیمت ایجاد گردد. در حال حاضر روند قیمت در تمام تایم فریم های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت نزولی است و در تایم فریم بلند مدت احتمال اول عبور قیمت از این محدوده حمایتی و ادامه روند نزولی خواهد بود، اما در تایم فریم های میان مدت و کوتاه مدت احتمال اصلاح قیمتی و زمانی در محدوده 1236 دلار که در ضمن میانگین 200 هفته ای قیمت نیز می باشد وجود دارد. سطح میانی چنگال اندروز میان مدت نیز در این محدوده واقع شده است و در مجموع با سطح حمایتی تشکیل یک PRZ قدرتمند داده است. از طرفی تایید عبور قیمت از این سطح زمانی اعتبار خواهد داشت که قیمت در تایم فریم روزانه هم در پایین این خط بسته شود و علت آن این است که این سطح در بلند مدت نیز مورد توجه معامله گران قرار دارد و حرکات هیجانی نزولی می تواند تنها سایه های قیمت در این محدوده باشد. در صورتی که این سطح شکسته شود سطح حمایتی با اهمیت بعدی در محدوده 1204 و 1200 دلاری خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.