منتظره در تولید نفت اوپک پلاس بیش از اعلام اولیه و بمیزان 1.65 میلیون بشکه در روز خواهد بود

کاهش قابل توجه و غیر منتظره در تولید نفت اوپک پلاس بیش از اعلام اولیه و بمیزان 1.65 میلیون بشکه در روز خواهد بود، و این موضوع موجب شده که قیمت با کمترین اصلاح قیمتی و زمانی کوتاه مدت، به موج صعودی بازگردد و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی تا محدوده 87 دلاری و فراتر خواهد بود. سطح مقاومتی ماژور 87 دلار برای هر بشکه، در بیش از دو ماه گذشته در برابر صعود قیمت قرار داشته و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.