نفت خام برنت، در ادامه روند صعودی، قیمت در بلند مدت تشکیل الگوی سر وشانه

نفت خام برنت،

در ادامه روند صعودی، قیمت در بلند مدت تشکیل الگوی سر وشانه کف داده است و این الگو با عبور قیمت از محدودهد 64.63 دلاری تایید شده و احتمال صعود میان مدت و بلند مدت قیمت نفت افزایش یافته است. این موضوع با وجود کاهش عملی تولید از سوی اوپک و بحران ونزوئلا ، شدت گرفته و ضمن اینکه نشان می دهد بخشی از کاهش قیمت نفت پس از تحریم های ایران حاصل از مناسبات سیاسی بوده است و حالا اثرات این کاهش عرضه بیشتر خود را نشان می دهد و احتمال صعود بیشتر قیمت نفت در میان مدت و بلند مدت وجود دارد. در بلند مدت قیمت به میانگین 200 روزه رسیده و واکنش قیمت نسبت به این سطح با اهمیت است. ضمن اینکه مقاومت 66.70 نیز حمایت شکسته شده و تغییر قطب یافته است که در برابر قیمت قرار دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.