نفت خام برنت، قیمت در زیر مقاومت ماژور 63.68 تشکیل الگوی مثلث صعودی داده

نفت خام برنت،

قیمت در زیر مقاومت ماژور 63.68 تشکیل الگوی مثلث صعودی داده است و احتمال اول ادامه روند صعودی قیمت در میان مدت است اما واکنش قیمت نسبت به مقاومت 63.68 و 64.63 تعیین کننده است و در صورت عبور معتبر قیمت از این محدوده احتمال صعود قیمت در میان مدت و بلند مدت افزایش خواهد یافت. در بلند مدت نیز در همین محدوده مقاومتی ، سطح بالای ابر کومو روزانه قرار دارد که عبور معتبر از این محدوده می تواند نشانه ای برای تغییر روند بلند مدت قیمت نفت در بازارهای بین المللی به صعودی باشد. امروز تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا نیز اعلام میشود که می تواند بر روند عرضه و تقاضای نفت تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.