پس از صعود شارپی اخیر در بازار های سهام آمریکا، و در شرایطی که فعالین و معامله گران در انتظار اعلام شاخص های اشتغال و بیکاری آمریکا

پس از صعود شارپی اخیر در بازار های سهام آمریکا، و در شرایطی که فعالین و معامله گران در انتظار اعلام شاخص های اشتغال و بیکاری آمریکا در روز جمعه هستند، شرایط اصلاح کوتاه مدت در بازار ایجاد شده و قیمت ها پس از تشکیل سقف های جدید در شرایط اصلاحی در حرکت هستند. شاخص نزدک پس از شکست مقاومت ماژور 12910 واحدی و ورود به کانال 13000 واحدی، در شرایط پولبک کوتاه مدت در نوسان است، و در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.