پوند به دلار، قیمت در شرایط اصلاح میان مدت در حرکت است و

پوند به دلار،

قیمت در شرایط اصلاح میان مدت در حرکت است و در محدوده بالای ابر کومو و میانگین 34 در تایم فریم چهارساعته رنج شده است. اخبار مرتبط با برگزیت مهمترین اخبار تاثیرگذار بر قیمت هستند و با توجه به اینکه اجتمال تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زیاد است، احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی با پایان اصلاح قیمتی و زمانی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.