پوند به دلار، کاهش تقاضا برای دلار در بازارهای بین المللی موجب اصلاح قیمت شده

پوند به دلار،

کاهش تقاضا برای دلار در بازارهای بین المللی موجب اصلاح قیمت شده و در حال حاضر قیمت در یک موج اصلاحی در حرکت است و به محدوده با اهمیت برگشتی حاصل از میانگین 200 و 89 و همینطور ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت است. احتمال اول در میان مدت برگشت قیمت از این محدوده و ادامه روند نزولی است . در کوتاه مدت احتمال اصلاح و صعود بیشتر همچنان وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.