پوند به دلار – اصلاح در میانه روند نزولی و پایان تعطیلی دولت فدرال

در جفت ارز پوند به دلار، قیمت در ادامه روند نزولی میان مدت، در شرایط اصلاحی و صعودی در حرکت است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده خط روند نزولی میان مدت و سطح بالای چنگال اندروز وجود دارد و در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند نزولی خواهد بود. تعطیلی موقت دولت فدرال آمریکا بامداد جمعه پایان یافت و تقاضا برای دلار در بازار افزایش پیدا کرد اما قیمت پس از نزولی شارپی با واکنش به سطح میانی چنگال اندروز ، وارد موج اصلاحی شده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.