گزارش های اقتصادی مثبت برخی شرکت های فن آوری و همچنین کاهش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا، موجب افزایش تقاضا در بازار سهام شده

گزارش های اقتصادی مثبت برخی شرکت های فن آوری و همچنین کاهش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا، موجب افزایش تقاضا در بازار سهام شده و در نتیجه شاخص S&P500 و داوجونز در موج صعودی میان مدت در حرکت هستند. در کوتاه مدت و میان مدت، احتمال اول ادامه روند صعودی خواهد بود و از نظر تکنیکالی در شاخص داوجونز، مقاومت 33476 واحدی در برابر صعود بیشتر قیمت قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.