یورو به دلار، قیمت از ماه نوامبر سال گذشته در بالای محدوده حمایتی

یورو به دلار،

قیمت از ماه نوامبر سال گذشته در بالای محدوده حمایتی 1.1267 تا 1.13 در نوسان است و نتوانسته از این محدوده حمایتی عبور کند. بار دیگر قیمت با رسیدن به این محدوده واکنش برگشتی داشته است. در حال حاضر و در بلند مدت قیمت در آستانه عبور از سطح مقاومتی ابر کومو قرار دارد و در میان مدت نیز به محدوده بالای ابر کومو رسیده است و عبور از این محدوده می تواند انتظار برای افزایش قیمت در میان مدت را افزایش دهد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.