یورو به دلار، قیمت در واکنش به سطوح مقاومتی بلنتد مدت میانگین 55 روزه و

یورو به دلار،

قیمت در واکنش به سطوح مقاومتی بلنتد مدت میانگین 55 روزه و ابر کومو به موج نزولی بازگشته است و در میان مدت در شرایط اصلاحی و نزولی در حرکت است و در حال حاضر به محدوده ابر کومو و سطح پایین چنگال اندروز رسیده است که در صورتیکه از این محدوده با اعتبار عبور کند، احتمال اول ادامه روند نزولی در میان مدت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.