یورو به دلار، قیمت سطح پایین کانال میان مدت صعودی را شکسته و احتمال نزول قیمت

یورو به دلار،

قیمت سطح پایین کانال میان مدت صعودی را شکسته و احتمال نزول قیمت در میان مدت افزایش یافته است. سطوح حمایتی 1.1309 و 1.1267 در برابر نزول قیمت قرار دارند. در بلند مدت قیمت به سطح پایین  ابر کومو تایم فریم روزانه رسیده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده نیز تعیین کننده است. در صورت عبور قیمت از این محدوده انتظار برای کاهش قیمت در میان مدت و بلند مدت افزایش می یابد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.