یورو به دلار، قیمت همچنان در محدوده حمایتی ماژور 1.1267 و 1.13 قرار دارد و

یورو به دلار،

قیمت همچنان در محدوده حمایتی ماژور 1.1267 و 1.13 قرار دارد و هنوز نتوانسته این محدوده ماژور حمایتی را با اعتبار بشکند و برای سومین بار در دو هفته اخیر نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است. احتمال اول در میان مدت همچنان ادامه روند نزولی است، اما این احتمال زمانی تقویت میشود که قیمت از این محدوده با اعتبار عبور کند. در حال حاضر و در میان مدت قیمت به محدوده مقاومتی شامل میانگین 55 و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت است

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.