یورو به دلار – اصلاح قیمتی و زمانی بعد از تشکیل سقف دوقلو

در جفت ارز یورو به دلار، قیمت با عبور از محدوده خط گردن 1.2323 الگوی دو قلوی سقف میان مدت را تایید کرد و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی قیمت خواهد بود. در بلند مدت قیمت یک سقف جدید برای سه سال و دو ماه اخیر ایجاد کرده است و احتمال اصلاح و نزول میان مدت وجود دارد. در حال حاضر قیمت در شرایط اصلاح قیمتی و زمانی در حرکت است و احتمال اول در میان مدت ادامه حرکت نزولی با پایان اصلاح خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.