آمار تاثیرگذاری واکسن های کرونا از جمله آسترازنکا در آمریکا و اروپا مثبت و امیدوار کننده بوده است، اما با توجه به انتظارات تورمی و افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا

آمار تاثیرگذاری واکسن های کرونا از جمله آسترازنکا در آمریکا و اروپا مثبت و امیدوار کننده بوده است، اما با توجه به انتظارات تورمی و افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا، تقاضا در بازار های سهام کاهش داشته و شاخص دائوجونز در شرایط اصلاحی و نزولی در حرکت است و احتمال اول در کوتاه مدت ادامه موج اصلاحی خواهد بود. در میان مدت نیز با توجه به صعود شارپی شاخص به سقف های جدید و شرایط تقاضا در بازار، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. از نظر تکنیکی شاخص به محدوده مهم 32083 واحدی که سقف قبلی شکسته شده آن بوده است، نزدیک می شود و واکنش به این محدوده با اهمیت است.

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت پس از نزول شارپی به محدوده 61 دلار برای هر بشکه، در حال حاضر در شرایط بستن پنجره باز شده و اصلاح در حرکت است و در کوتاه مدت احتمال اول ادامه موج اصلاحی خواهد بود. در میان مدت واکنش قیمت نسبت به محدوده فعلی یعنی میانگین 34 روزه، با اهمیت است.

در بازار طلا، قیمت باز هم با افزایش کم زاویه ای به PRZ حاصل از میانگین 34 روزه و خط روند نزولی میان مدت رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی داشته است. در کوتاه مدت قیمت روند مشخصی را دنبال نمی کند و در میان مدت واکنش معتبر قیمت نسبت به PRZ گفته شده تعیین کننده است.

در برابری پوند به دلار، قیمت در یک کانال افقی میان دو قیمت 1.38 و 1.40 در نوسان است و در میان مدت الگوی رنج مستطیل ایجاد کرده و واکنش قیمت به سطح بالا و پاییین الگو با اهمیت است. در حال حاضر قیمت به سطح پایین الگو رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته و احتمال صعود قیمت در کوتاه مدت تقویت شده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.