افزایش حداقلی نرخ بهره فدرال رزرو با وجود کاهش انتظارات نرخ بهره ای، بر روی سطح تقاضا در بازار سهام تاثیرگذار بوده و موجب کاهش تقاضا شده است

افزایش حداقلی نرخ بهره فدرال رزرو با وجود کاهش انتظارات نرخ بهره ای، بر روی سطح تقاضا در بازار سهام تاثیرگذار بوده و موجب کاهش تقاضا شده است. از نظر بسیاری از فعالین قیمت های سهام های فن آوری و تکنولوژی در محدوده های سقف قرار دارد و همچنان نشانه های معتبری برای ادامه روند صعودی دیده نشده است. این موضوع موجب حرکات اصلاحی در قیمت ها شده و شاخص های سهام نیز در شرایط اصلاحی در حرکت هستند. شاخص نزدک به سقف 12910 واحدی رسیده و نتوانسته از این محدوده عبور کند، و احتمال اصلاح کوتاه مدت در این محدوده وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.