پس از نزول شارپی هفته گذشته، شاخص دلار تا حدودی با افزایش همراه بوده و در حال حاضر به بالای کانال نزول میان مدت رسیده است

پس از نزول شارپی هفته گذشته، شاخص دلار تا حدودی با افزایش همراه بوده و در حال حاضر به بالای کانال نزول میان مدت رسیده است. محدوده مقاومت تغییر قطب یافته 103 و محدوده بالای کانال نزول میان مدت، تشکیل PRZ داده اند و واکنش به این PRZ تعیین کننده است.

در بازار طلا، قیمت نتوانسته از محدوده مقاومت مهم 2000 دلاری با اعتبار عبور کند، و واکنش برگشتی معتبری نسبت به این محدوده داشته است. احتمال نزول قیمت در کوتاه مدت و میان مدت تقویت شده است.

در برابری یورو به دلار، قیمت در یک موج اصلاحی به محدوده ابر کوموی روزانه برگشته و واکنش به این محدوده تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.