با افزایش سطح ریسک پذیری در بازار های مالی، سطح تقاضا در سهام های تکنولوژی و ارتباطات افزایش داشته و شاخص نزدک پس از پولبک

با افزایش سطح ریسک پذیری در بازار های مالی، سطح تقاضا در سهام های تکنولوژی و ارتباطات افزایش داشته و شاخص نزدک پس از پولبک دوباره به مقاومت شکسته شده 9 ماهه در 13300 واحدی، به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت، ادامه روند صعودی خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.