با توجه به شرایطی که برای تعیین سقف بدهی آمریکا ایجاد شده و احتمال نکول بدهی وجود دارد، تقاضا برای اوراق ده ساله قرضه کاهش داشته

با توجه به شرایطی که برای تعیین سقف بدهی آمریکا ایجاد شده و احتمال نکول بدهی وجود دارد، تقاضا برای اوراق ده ساله قرضه کاهش داشته و قیمت در میان مدت تشکیل الگوی مثلث متقارن داده و با کاهش اخیر به محدوده پایین الگو و میانگین 200 و 34 روزه رسیده و واکنش به این محدوده تکنیکالی، تعیین کننده است. در صورتی که قیمت از این محدوده به پایین عبور کند، احتمال نزول میان مدت قیمت این اوراق وجود دارد. این در شرایطی است که قیمت بتازگی به سقف 9 ماهه رسیده بود و نتوانست از این محدوده مقاومتی با اعتبار عبور کند.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.