با توجه به اینکه شاخص تغییرات اشتغال آمریکا NFP و همچنین شاخص بیکاری این کشور در سطوحی بهتر از انتظار ها اعلام شدند

با توجه به اینکه شاخص تغییرات اشتغال آمریکا NFP و همچنین شاخص بیکاری این کشور در سطوحی بهتر از انتظار ها اعلام شدند، سطح انتظارات نرخ بهره ای آمریکا تا حدودی افزایش داشته و موجب شده که تقاضا برای دلار افزایش نسبی داشته باشد. این موضوع موجب حرکات اصلاحی در قیمت طلا شده و قیمت به زیر کانال 2000 دلاری بازگشته و در حال حاضر در این محدوده در نوسان است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر قیمتی و زمانی وجود دارد و در میان مدت واکنش قیمت نسبت به محدوده مهم 2000 دلاری، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.