قیمت اوراق قرضه خزانه داری 10 ساله آمریکا به سقف هفت ماهه خود رسیده و با توجه به اعلام بهتر از انتظار شاخص های اشتغال

قیمت اوراق قرضه خزانه داری 10 ساله آمریکا به سقف هفت ماهه خود رسیده و با توجه به اعلام بهتر از انتظار شاخص های اشتغال NFP و نرخ بیکاری، و در نتیجه افزایش نسبی انتظارات نرخ بهره ای، در شرایط اصلاحی در حرکت است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و نزول بیشتر و در نتیجه افزایش بازدهی این اوراق وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.