در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت همچنان پس از صعود شارپی ابتدای هفته گذشته، در شرایط اصلاح زمانی در نوسان است

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت همچنان پس از صعود شارپی ابتدای هفته گذشته، در شرایط اصلاح زمانی در نوسان است و نتوانسته محدوده مهم 86 دلاری را به بالا بشکند. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر قیمتی و زمانی وجود دارد. در میان مدت، احتمال اول ادامه روند صعودی با پایان اصلاح خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.