با توجه به نزدیک شدن به تاریخ یک ژوئن که سر رسید بدهی های دولت آمریکا محسوب می شود، ریسک نکول بدهی ها افزایش یافته

با توجه به نزدیک شدن به تاریخ یک ژوئن که سر رسید بدهی های دولت آمریکا محسوب می شود، ریسک نکول بدهی ها افزایش یافته و تقاضا برای اوراق خزانه داری به کمترین میزان در بیش از 70 روز اخیر رسیده و بازدهی این اوراق افزایش یافته است. قیمت اوراق به زیر حمایت 113.25 کاهش داشته و احتمال نزول بیشتر تقویت شده است. در صورتی که اخبار مثبتی از توافق دولت و جمهوری خواهان مجلس نمایندگان منتشر شود، می تواند این روند را تغییر دهد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.