با وجود افزایش قیمت نفت خام و احتمال افزایش تورم، سطح ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام تقویت شده است

با وجود افزایش قیمت نفت خام و احتمال افزایش تورم، سطح ریسک پذیری در بازار های مالی و سهام تقویت شده است. گزارش های مالی بسیاری از شرکت ها در صنایع مختلف منتشر شده و امیدواری هایی را ایجاد کرده که نشان می دهد احتمال رکود کاهش یافته است و شاخص های داوجوز، نزدک و S&P500 با شکست سطوح مهم مقاومتی در روند صعودی میان مدت در حرکت هستند. از نظر تکنیکالی، شاخص داوجونز محدوده مقاومتی ابر کوموی روزانه را نیز شکسته و با عبور معتبر از مقاومت 33480 واحدی، احتمال افزایش بیشتر این شاخص تقویت شده است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح قیمتی و زمانی و پولبک نسبت به مقاومت 33480 واحدی وجود دارد. صعود شارپی قیمت ها در روزهای اخیر، احتمال پولبک را تقویت کرده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.