شاخص S&P500 پس از عبور معتبر از ابر کوموی روزانه و مقاومت تغییر قطب یافته 4084 واحدی، در یک موج صعودی شارپی

شاخص S&P500 پس از عبور معتبر از ابر کوموی روزانه و مقاومت تغییر قطب یافته 4084 واحدی، در یک موج صعودی شارپی در حرکت است و احتمال پولبک کوتاه مدت به مقاومت شکسته شده وجود دارد. در میان مدت احتمال اول ادامه روند صعودی است و محدوده مقاومت ماژور 4200 واحدی که سقف هفت ماهه شاخص محسوب می شود، در برابر صعود آن قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.