بحران نورد استریم و انتقال گاز به اروپا همچنان نگرانی های زیادی را ایجاد کرده و این موضوع سطح ریسک پذیری را در بازار های سهام کاهش داده است

بحران نورد استریم و انتقال گاز به اروپا همچنان نگرانی های زیادی را ایجاد کرده و این موضوع سطح ریسک پذیری را در بازار های سهام کاهش داده است. در کوتاه مدت شاخص داوجونز در شرایط اصلاحی در حرکت است، اما در میان مدت، احتمال اول همچنان ادامه روند نزولی خواهد بود. سطح حمایتی 28840 واحدی در برابر نزول شاخص قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.