در بازار طلا، قیمت پس از نزول شارپی روزهای اخیر و رسیدن به کمترین قیمت در بیش از دو سال و پنج ماه اخیر، در حال حاضر در شرایط اصلاح و صعود

در بازار طلا، قیمت پس از نزول شارپی روزهای اخیر و رسیدن به کمترین قیمت در بیش از دو سال و پنج ماه اخیر، در حال حاضر در شرایط اصلاح و صعود در حرکت است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. در میان مدت واکنش قیمت نسبت به خط روند نزولی و محدوده میانگین 34 روزه در نزدیکی 1700 دلار، تعیین کننده خواهد بود. سطح مقاومتی 1688 دلاری نیز در نزدیکی قیمت قرار دارد و واکنش قیمت نسبت به این محدوده مقاومتی نیز با اهمیت است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.