در بازار طلا، قیمت پس از رسیدن به محدوده مهم 1900 دلاری نسبت به آن واکنش اصلاحی داشته است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر نیز وجود دارد

 در بازار طلا، قیمت پس از رسیدن به محدوده مهم 1900 دلاری نسبت به آن واکنش اصلاحی داشته است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر نیز وجود دارد. در میان مدت واکنش قیمت نسبت به سطح 1900 دلاری با اهمیت است. فعالین بازار طلا در انتظار اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا در روز پنجشنبه هستند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.