در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت از شرایط دیگر شاخص های نفت از جمله وست تگزاس که به سطح کلیدی 70 دلاری رسیده است

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت از شرایط دیگر شاخص های نفت از جمله WTI که به سطح کلیدی 70 دلاری رسیده است و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته، تاثیرگرفته است. در حال حاضر قیمت در شاخص نفت برنت، پس از عبور از سطح مهم و روانی 70 دلاری نسبت به آن در شرایط اصلاح و پولبک در حرکت است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر نیز وجود دارد، اما در میان مدت شرایط فاندامنتالی و خبری تعیین کننده خواهد بود و با نزدیک شدن قیمت به محدوده مهم 70 دلار، باید اخبار مربوط به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار رصد شود و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.