در بازار نفت خام و شاخص نفت برنت، قیمت نتوانسته از مقاومت ماژور 77 دلاری با اعتبار عبور کند و در این محدوده تشکیل الگوی مثلث

در بازار نفت خام و شاخص نفت برنت، قیمت نتوانسته از مقاومت ماژور 77 دلاری با اعتبار عبور کند و در این محدوده تشکیل الگوی مثلث داده است. تمایل به افزایش تقاضا در بازار نفت بیشتر شده است، اما نگرانی قعالین از کاهش تقاضای صنعتی متعاقب کاهش ریسک پذیری، موجب شده که قیمت نتواند از این الگوی رنج خارج شود. در ادامه واکنش قیمت نسبت به محدوده های بالا و پایین الگو در قیمت های 77 و 74 دلار برای هر بشکه، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.