امروز روز مهمی برای بازار های مالی و سهام آمریکا خواهد بود. دولت بایدن و جمهوری خواهان مجلس آمریکا بر سر افزایش

امروز روز مهمی برای بازار های مالی و سهام آمریکا خواهد بود. دولت بایدن و جمهوری خواهان مجلس آمریکا بر سر افزایش سقف بدهی دولت نشست مهمی خواهند داشت، که در صورتی که نتایج این نشست مثبت باشد می تواند موجب افزایش تقاضا و ریسک پذیری در بازار های سهام شود. در غیر اینصورت و اگر احتمال نکول بدهی دولت افزایش یابد، احتمال اصلاح قیمتی در بازار سهام و درنتیجه در شاخص ها تقویت خواهد شد. شاخص S&P500 در حال حاضر در شرایط پولبک به مقاومت شکسته شده 4194 واحدی در نوسان است و احتمال حرکات پر نوسان در این شاخص و همچنین شاخص های نزدک و داوجونز، با شروع بازار سهام نیویورک وجود دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.