در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در میان مدت در روند نا مشخصی در حرکت است، و نتوانسته در مسیر صعود تثبیت شود. در حال حاضر قیمت از کانال صعودی به پایین نزول کرده

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در میان مدت در روند نا مشخصی در حرکت است، و نتوانسته در مسیر صعود تثبیت شود. در حال حاضر قیمت از کانال صعودی به پایین نزول کرده و در شرایط پولبک به کف کانال شکسته شده، در نوسان است. احتمال نزول قیمت با تشکیل الگوی سرو شانه سقف تقویت شده است. امروز شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام میشود، که می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت نفت تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.