فعالین و معامله گران بازار های مالی و ارز در انتظار اعلام سیاست های پولی از سوی فدرال رزرو و بانک های مرکزی اروپا و بریتانیا هستند. این در حالی است که تورم در آمریکا و اروپا با سرعت کمتری رشد داشته است

فعالین و معامله گران بازار های مالی و ارز در انتظار اعلام سیاست های پولی از سوی فدرال رزرو و بانک های مرکزی اروپا و بریتانیا هستند. این در حالی است که تورم در آمریکا و اروپا با سرعت کمتری رشد داشته است و پیش بینی می شود که فدرال رزرو سیاست های انقباضی را کاهش دهد، تا از رکود احتمالی جلوگیری کند. در صورتی که این سیاست ها بشکل قابل توجهی کاهش یابد می تواند موجب افزایش ریسک پذیری در بازار های سهام شود، و شاخص های سهام به روند صعودی میان مدت بازگردند.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.