در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در واکنش به کف کانال صعودی، به محدوده 85 دلاری افزایش یافته، که مقاومت کوتاه مدت قیمت است و واکنش به این محدوده

در بازار نفت و شاخص نفت برنت، قیمت در واکنش به کف کانال صعودی، به محدوده 85 دلاری افزایش یافته، که مقاومت کوتاه مدت قیمت است و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. احتمال اصلاح در این محدوده وجود دارد. در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی تا محدوده 89 دلاری است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.