در بازار طلا، قیمت پس از سه هفته نوسان در زیر مقاومت 1824 دلاری، از این محدوده به بالا عبور کرده و در میان مدت احتمال صعود قیمت طلا افزایش یافته است

در بازار طلا، قیمت پس از سه هفته نوسان در زیر مقاومت 1824 دلاری، از این محدوده به بالا عبور کرده و در میان مدت احتمال صعود قیمت طلا افزایش یافته است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و پولبک نسبت به محدوده شکسته شده 1824 دلاری وجود دارد.

در برابری یورو به دلار، تقاضا برای یورو کاهش داشته و قیمت سطح حمایتی 1.06 را با اعتبار شکسته و در کوتاه مدت احتمال اصلاح و نزول قیمت افزایش یافته است. امروز شاخص تورمی سالانه آلمان برای مصرف کننده اعلام می شود، که پیش بینی شده با کاهش همراه باشد و این موضوع می تواند بر انتظارات نرخ بهره ای بانک مرکزی اروپا تاثیرگذار بوده و این انتظارات را کاهش دهد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.