در برابری دلار به ین، قیمت در ادامه روند شارپی صعودی در روزهای اخیر، به مقاومت و سقف شش ماهه در قیمت

در برابری دلار به ین، قیمت در ادامه روند شارپی صعودی در روزهای اخیر، به مقاومت و سقف شش ماهه در قیمت 138.2 نزدیک شده و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. احتمال اصلاح کوتاه مدت در این محدوده تقویت شده است. حرکت شارپی قیمت در روزهای اخیر احتمال اصلاح قیمتی و زمانی را افزایش داده است و در میان مدت در صورتی که قیمت از این محدوده مقاومتی، با اعتبار عبور کند، احتمال صعود بیشتر قیمت در میان مدت تقویت خواهد شد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.