در برابری یورو به دلار، قیمت پس از پولبک به حمایت شکسته شده 1.0910، به موج نزولی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت

در برابری یورو به دلار، قیمت پس از پولبک به حمایت شکسته شده 1.0910، به موج نزولی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند نزولی خواهد بود. سطح حمایتی 1.0714 در برابر نزول قیمت قرار دارد. امروز کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، در ساعت 12:30 بوقت ایران سخنرانی خواهد داشت، که می تواند بر روند قیمت تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.