در برابری دلار به ین، قیمت پس از اصلاح نزولی در میانه کانال صعودی میان مدت، نسبت به میانگین مهم 200 روزه واکنش برگشتی داشته

در برابری دلار به ین، قیمت پس از اصلاح نزولی در میانه کانال صعودی میان مدت، نسبت به میانگین مهم 200 روزه واکنش برگشتی داشته و به موج صعودی بازگشته است. احتمال صعود در کوتاه مدت و میان مدت تقویت شده، اما قیمت در محدوده بالایی ابر کوموی روزانه در نوسان است و عبور معتبر صعودی از این محدوده، احتمال صعود قیمت تا محدوده 135.30 را افزایش خواهد داد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.