در برابری یورو به دلار، قیمت در ادامه موج صعودی، به محدوده مهم و روانی 1.1 رسیده و در آستانه عبور معتبر از این محدوده است

در برابری یورو به دلار، قیمت در ادامه موج صعودی، به محدوده مهم و روانی 1.1 رسیده و در آستانه عبور معتبر از این محدوده است. در صورتی که عبور صعودی از این محدوده تثبیت شود، احتمال صعود قیمت به محدوده 1.1076 و فراتر از آن تقویت خواهد شد. محدوده مقاومتی 1.1076، بالاترین سطح برابری یورو به دلار در بیش از یکسال اخیر است و واکنش به این محدوده، تعیین کننده خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.