در برابری دلار به ین، قیمت پس تشکیل الگوی برگشتی دو قلوی کف، و پولبک کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته

در برابری دلار به ین، قیمت پس تشکیل الگوی برگشتی دو قلوی کف، و پولبک کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. محدوده مقاومتی 137.9 در برابر صعود قیمت قرار دارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.