در برابری پوند به دلار، قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت نزولی، در موج صعودی در حرکت است، اما احتمال برگشت قیمت به اصلاح قیمتی کوتاه مدت و تشکیل

در برابری پوند به دلار، قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت نزولی، در موج صعودی در حرکت است، اما احتمال برگشت قیمت به اصلاح قیمتی کوتاه مدت و تشکیل الگوی سر و شانه سقف میان مدت، وجود دارد. خط گردن الگو در محدوده 1.2180 قرار دارد و واکنش به این محدوده با اهمیت است. سطح مقاومتی 1.2337 نیز مقاومت ماژور قیمت در برابر روند میان مدت صعودی است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.